بررسی شرکت کرسی رایانه

• حضور مدیر عامل شرکت کرسی رایانه در برنامه ی اقتصاد ایران ...
این برنامه اقتصادی که به معرفی دستاوردهای اقتصادی ، تجاری ، واردات ، صادرات ، بورس و اوراق بهادار در داخل ایران می پردازد...
• کرسی رایانه با بنیانگذاری “طرح هر ایرانی یک رایانه” و” فروش اقساطی” رایانه های کامل آماده
فقط با ماهی ۱۹۰۰۰ تومان در اقساط ۲۴ ماهه و کارمزد۲%
یک دهه پیش فعالیت خود را در ساخت برند ایرانی . اسلامی با سهامداران داخلی و خارجی آغاز نمود...
• مدیر عامل شرکت کرسی رایانه اظهار داشت: پس از دو سال برنامه ریزی توانستیم پروژه ی ملی
“هر ایرانی، یک رایانه” را اجرا کنیم و هدف ما این است که هر خانواده ایرانی در منزل خویش یک رایانه داشته باشد...