بررسی شرکت TDK ویدا ویژن

داستان ما داستان دیگریست
داستان ما داستان تکراری عدد ه ای دوست، هم کلاسی وهم خدمتی نیست که تصمیم گرفتند پولدار شوند.
بیست سال پیش بود. خسته بودیم از اینکه با زحمت پولی در می آوریم و در نهایت خوشحالی محصولی را که نیاز داریم میخریم و پس از مدتی متوجه میشویم که آنچه خریدیم کیفیتی بمراتب پایینتر از آنچه اعلام شده بود دارد. فیلم های یادگاری و عکسهای خانوادگی را روی CD کپی میکردیم و پس از مدتی متوجه میشدیم که از بین رفته اند.
تصمیم گرفتیم تعدادی CD با کیفیت بالا برای مصرف شخصی از خارج خریداری کنیم. هیچ محصولی بهتر از TDK پیدا نکردیم.هنگامی که با تقاضاهای مشابه زیادی از طرف دوستانمان برای داشتن کالای با کیفیت روبرو شدیم، برای خود وظیفه ای تعریف و مشغول به فعالیت شدیم.
نتیجه دو دهه فعالیتمان داشتن نمایندگی انحصاری محصولات زیر است:

    TDK - ژاپن
    Varta - آلمان
    Imation - آمریکا
    Verico - تایوان
    Memorex - آمریکا
    Aztech - سنگاپور
    Xtrememac - آمریکا
    HP ODD - آمریکا

مگر میتوان چنین خدمتی را هدف قرار داد و نگران رضایت مشتریان نبود. رضایت ملیونها مصرف کننده کالاهای وارداتی ویداویژن گویای خدمات بدون چون و چرای ماست.