روش اضافه کردن فایل PDF به ایمیل

شاید بخواهید یک فایل PDF را از طریق ایمیل برای فرد یا مخاطب خاصی که در حساب کاربری ایمیل شما وجود دارد ارسال کنید . روش کار بسیار ساده می باشد . فایل PDF ای را که می خواهید ارسال کنید باز کنید و یک کپی از فایل روی desktop کامپیوتر بگیرید.


با استفاده از نرم افزار Microsoft Outlook یا هر جای دیگری که اطلاعات شخص مورد نظرتان را ذخیره کرده اید یا قسمت Inbox ایمیل خود که از آن شخص ایمیل داشته اید را با استفاده از یک مرورگر اینترنت باز کنید و آدرس شخص گیرنده را انتخاب کنید.

برای ایجاد یک پیام جدید روی گزینه Compose کلیک کنید.


آدرس گیرنده ایمیل را در قسمت recipient یا قسمت To وارد کنید و در قسمت Subject موضوع ایمیل ارسالی خود را وارد کنید و در قسمت Body که در واقع قسمت خالی جهت نوشتن متن مورد نظر پیامتان می باشد می توانید پیامتان را بنویسید.


روی گزینه Attach کلیک کنید سپس صفحه Desktop کامپیوتر شما که فایل PDF را روی آن ذخیره کرده اید باز می شود، سپس روی فایل موردنظر کلیک کنید و گزینه Open را کلیک کرده تا فایل مورد نظر پیوست شود.


اگر چند فایل را می خواهید پیوست کنید مرحله قبل را مجددا تکرار می کنید و در نهایت گزینه Send را کلیک می کنید تا فایل ارسال شود.