روش حذف دستی فیلتر در جیمیل

در حساب کاربری جیمیل یک امکان خوب با عنوان فیلتر وجود دارد که باید به صورت دستی ایجاد شود . شما می توانید فیلترهای ایجاد شده را از طریق آموزش زیر حذف کنید .

1

حذف فیلترهای جیمیل
حساب جیمیل خود را باز کنید.

2

حذف فیلترهای جیمیل
روی دکمه Filters در قسمت نوار ابزار جیمیل کلیک کنید. تمام فیلترهایی که ایجاد کرده اید، نشان داده می شود.

3

حذف فیلترهای جیمیل
فیلتری که می خواهید پاک کنید را پیدا کرده، روی جعبه کناری آن تیک بزنید تا انتخاب شود.

4

حذف فیلترهای جیمیل
روی Delete کلیک کنید تا حذف انجام شود.

5

حذف فیلترهای جیمیل
در صورتی که با پیغام Really delete selected filter مواجه شدید، روی OK کلیک کنید.

نکات و هشدارها

اگر به اشتباه، فیلتری را حذف کردید، باید دوباره آن را ایجاد کنید. بدین منظور، روی Create a new filter کلیک کنید.

 

منبع : phow