در چه شرایطی یک سفارش از طرف مدیریت فروش لغو می شود ؟

1. خریدار مبلغ سفارش را در مدت زمان معین واریز نکند.

2. مشخصات ارسالی محصول (اطلاعات آدرس و تماس) ناقص باشد. 

3. محصول خریداری شده به هر دلیل موجود نباشد(واحد فروش موظف است از خریدار کسب تکلیف کرده و در صورتیکه دو طرف به نتیجه نرسند سفارش با هماهنگی خریدار لغو شود.)

4. مبلغ محصول فروخته شده به اشتباه درج شده باشد. به عنوان مثال یک محصول با مبلغ 570 هزار تومان 57 هزار تومان درج شده باشد و خریدار در عین متوجه شدن قیمت و بدون اطلاع به واحد فروش جهت اصلاح قیمت ، سفارش خود را ثبت کند. 

شرط عدم مسئولیت:

شرط عدم مسئولیت آن است که متعهد به موجب قرارداد مسئولیتی را که ممکن است در اثر عدم انجام تعهد یا تاخیر یا اشتباه متوجه او گردد از خود سلب کند توضیحاً اصل آزادی قراداد ها به عنوان یک اصل اساسی در حقوق مربوط به قرارداد شناخته می‌ شود.

طبق ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد می‌توان متعهد را از خسارت نفی کند شرط عدم مسئولیت هنگامی دارای اعتبار است که مخالف با نظم عمومی نباشد چنانچه چنین باشد از دایره اعتبار خارج است.

در صورتیکه خریدار مبلغ سفارش را پرداخت کرده باشد و سفارش به هر دلیلی لغو شده باشد ، فروشگاه موظف است حداکثر تا 48 ساعت مبلغ را به حساب خریدار بازگرداند.