آخرین آمار منتشر شده از فروش Playsatation 4 توسط سونی
بعد گذشت دو هفته از روشن شدن جنگی دیگر میان مایکروسافت و سونی خبر های تازه ای از این دو کمپانی به گوش می رسد.
در آخرین خبر از سونی نتایج سر سام آوری از فروش 2.1 میلیون دستگاه playstation 4 خبر داده است ولی با توجه به نتایج فروش سال های گذشته این تعداد فروش چیز عجیبی نیست.
کولاک آماری سونی به روز اول راهی شدن این کنسول به بازار آمریکا و کانادا یعنی 15 نوامبر 2013 بر می گردد که در 24 ساعت 1 میلیون دستگاه فروخت،ولی عرضه جهانی آن 14 روز بعد یعنی 29 نوامبر در 32 کشور آغاز شد.
اما نباید از رقابت دو کمپانی چشم پوشی وآمار مشابهی برای مایکروسافت پیش بینی کرد ولی این کمپانی هنوز آماری از میزان فروش و تعداد دستگاه های عرضه شده ی خود منتشر نکرده است

 

 

اخبار :


مترجم:میلاد کریمیان
منبع:C|net