تجهیزاتی که برای بهاشتراک گذاشتن سرویسهای دیتای موبایل ارایه شدهاند، بیشتر در گروه ابزارهای قابل حمل قرار میگیرند و بهصورتی طراحی شدهاند که به آسانی بتوانید در هنگام سفر یا جابهجایی آنها را همراه خود برده و در هر نقطهای از این امکانات برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

اما واقعیت این است که یک سرویس دیتای قابل اعتماد بهخوبی میتواند بهعنوان مسیر پشتیبان اتصال اینترنت اصلی شما عمل کند و در صورتی که به هر دلیلی اتصال اینترنت خود را از دست دادید همچنان ارتباط شما را حفظ نماید. از سوی دیگر وقتی قرار باشد در شرایط ایستگاهی (مثلا در دفتر کار خود) از سرویسهای دیتا استفاده کنید، به ابزارهای قدرتمندتری نسبت به محصولات پورتابل نیاز خواهید داشت زیرا در این شرایط باید از دستگاههای متعددی در یک فضای نسبتا بزرگ پشتیبانی کنید.

البته امروزه روترهای زیادی در بازار وجود دارند که بهشما اجازه میدهند سرویس دیتای یک مودم 3G را در شبکه خود بهاشتراک بگذارید، اما هنگام استفاده از این محصولات شما هنوز به یک مودم USB جداگانه نیاز خواهید داشت. ابزاری که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم، نیاز مذکور را برطرف نموده و بهشما اجازه میدهد که کارت SIM خود را مستقیما در روتر قرار دهید.

روتر DIR-456U از شرکت D-Link یک روتر ایستگاهی استاندارد بهشمار میآید که در عین حال قابلیتهای همکار USB خود را نیز در اختیار شما قرار میدهد. بهطور دقیقتر، یک اسلات کارت SIM در قسمت پشتی این روتر بهشما اجازه میدهد کارت SIM را مستقیما در داخل روتر قرار داده و از سرویسهای آن استفاده کنید. در این وضعیت، روتر شما همانند همکار کوچکتر خود که در شماره قبل به معرفی آن پرداختیم از شبکههای موبایل 3.75G پشتیبانی میکند.

البته شما یک درگاه WAN استاندارد را نیز روی روتر در اختیار خواهید داشت که امکان بهاشتراک گذاشتن یک اتصال اینترنت باند پهن مانند ADSL را فراهم میسازد. برای اطمینان از حفظ ارتباط شما با اینترنت، ویژگی WAN Failover به روتر اجازه میدهد تا در صورت قطع شدن ارتباط باند پهن بهطور خودکار به سرویس دیتای موبایل سوییچ کند.

در بخش شبکهسازی بیسیم، این روتر از استانداردهای 802.11 b/g پشتیبانی میکند. از سوی دیگر این روتر فاقد آنتنهای خارجی بوده و سه آنتن داخلی را بهخدمت میگیرد. در بخش شبکهسازی کابلی علاوه بر یک درگاه WAN شما دو درگاه اترنت گیگابیتی را نیز در اختیار خواهید داشت.

یکی از جالبترین قابلیتهای این روتر، وجود یک سوکت RJ-11 در قسمت پشتی آن است که به شما اجازه میدهد با اتصال یک گوشی تلفن معمولی، از کارت SIM خود برای برقراری تماسهای موبایل استفاده کنید. به این ترتیب زمانی که کارت SIM خود را در این دستگاه قرار میدهید، میتوانید اطمینان داشته باشید که تماسهای خود را از دست نخواهید داد.

به‌راحتی میتوان دید که این ابزار یک گزینه خاص بهشمار میآید و بهطور کامل روی بهرهگیری از سرویسهای دیتای موبایل تمرکز کرده است. بدون تردید این روتر برای ایجاد شبکههای بیسیم سریع یا شبکههای کابلی پر تعداد مناسب بهنظر نمیرسد، اما باید توجه داشته باشید که اساسا برای چنین کاری طراحی نشده است. این ابزار بهشما امکان میدهد با بهرهگیری از یک کارت SIM، ارتباط اینترنت خود را در هر شرایطی حفظ کنید. DIR-456U با سه سال ضمانت ایزی ارایه می‌شود.

سایت منبع