کليد برقي است که به صورت وايرلس کار مي کند


 این کلید یکی از محصولات رونمايي شده در روز اول CES 2014می باشد
 کليد برقي است که به صورت وايرلس کار مي کند و نيازی به شارژ و برق هم ندارد 
.با اين کليد جديد مي توانيد چراغ هاي منزل خود را به راحتي توسط موبلیل یا تبلت خود خاموش و روشن کنيد.