فن آوری مایکرو پیزو چیست 

فن آوری مایکرو پیزو که در سال 1990 به ثبت و در سال 1993 به بهره برداری رسید، روشی نوین و متفاوت برای پرتاب جوهر به روی کاغذ، در چاپگر های جوهر افشان بود. این فن آوری توسط کمپانی اپسون به وجود آمده و هم اکنون در تمامی چاپگر های جوهر افشان این کمپانی به کار گرفته شده است. عملکرد این فن آوری انحصاری از دیگر روش های حرارتی پرتاب جوهر متفاوت است، به طوری که به کلام ساده؛ القای پالس های الکتریکی به موادی مانند کریستال و سرامیک (که خاصیت پیزو الکتریکی دارند)، آن ها وادار به خم شدن به سمت عقب و جلو می کند. جنبش این مواد در نوک نازل، باعث هدایت و پرتاب جوهر به بیرون از نازل می شود. این پروسه در ابعاد مایکرو صورت می گیرد و دقت بسیار بالایی دارد. از همین رو، دقت وسرعت نقش بندی جوهر روی کاغذ به طور چشم گیری افزایش می یابد. همچنین حذف حرارت از پروسه چاپ، باعث طول عمر چاپگر و سازگاری با انواع جوهر ها می شود.