کمپانی PLDT مبلغ 445 میلیون دلار در جهت ارتقای سرویس پرداخت آنلاین کمپانی Rocket Internet سرمایه گذاری کرد!!!
شرکت ارائه خدمات اینترنتی RI در آخرین اقدام خود سرمایه گذاری شرکت فیلیپینی PLDT را در جهت ارتقای تکنولوژی پرداخت آنلاین مورد استقبال قرار داد.
کمپانی PLDT که یک برند و اپراتور تلفن های همراه فیلیپینی می باشد با پرداخت 445 میلیون دلار ، سرمایه گذاری خود را بر روی ارتقای پرداخت آنلاین آغاز نمود .
با این اقدام این کمپانی فیلیپینی چیزی در حدود 10 درصد از سهام 4.5 میلیارد دلاری کمپانی Rocket Internet را تساهب کرد و به یکی از بزرگترین سهام داران آن مبدل شد.
کمپانی PLDT هدف خود را از پیوستن به RI اینگونه بیان کرد:
نه بانک ، نه کارت و نه هیچ اتصالی برای خرید های فوری
در همین راستا RI دو شرکت خدمات دهنده ی آسیای جنوبی به نام های Zalora و Lazada را که در زمینه ی کارت های اعتباری فعالیت می کنند را در این امر مورد پشتیبانی قرار داد و خدمات مانند EasyTaxi ، Car-calling app ، FoodPanda و سرویس ارسال مواد غذایی را در جهت ارتقای پرداخت های آنلاین در برنامه ی خود قرار داد.
با توجه به برنامه ریزی های این دو کمپانی باید شاهد تحولی در نظام های اقتصادی و پرداخت های آنلاین در آینده باشیم.
مترجم : میلاد کریمیان