دسته بندی محصولاتهیچ محصولی وجود ندارد

0 ریال مجموع

پرداخت

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد
تعداد
مجموع
0 محصول در سبدخرید شما وجود دارد. یک محصول در سبدخرید شما وجود دارد.
جمع محصولات
جمع هزینه حمل  تعیین خواهد شد
مجموع (بدون ماليات)
اضافه کردن محصول جدید پرداخت نهایی

محصولات جدید

در هر صفحه
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 47 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ | عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
19,900,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 44 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ | عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
16,560,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 42 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ | عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
16,300,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 40 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ | عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
14,980,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 36 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ | عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
14,700,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 28 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ | عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
12,350,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 21 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ |عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
11,270,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
رک ایستاده پایا 16 یونیت عمق 80 بتادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین ، با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل ، حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک ، شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ | عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
9,230,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
هاب ۳ پورت با خروجی شبکه ORICO HR01-U3 تعداد پورت     3 پورتکنترلر     Via-Labs VL812خروجی     پورت پرسرعت USB 3.0 و پورت گیگابیت Lanآداپتور برق     نداردجنس محصول     پلاستیک ABS با کیفیتکابل اطلاعات     کابل 30 سانتی USB 3.0
1,250,000 ریال
ناموجود
ناموجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 47 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
18,860,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 44 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
15,700,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 42 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
15,130,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 40 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
13,800,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
میکروفون تاشو با قابلیت حذف نویز گوشی های پارچه ای بسیار راحت با قابلیت شست و شو صدای استریو با کیفیت گوشی های قابل چرخش
2,550,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 36 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
13,370,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 28 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
10,930,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 21 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
9,800,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک ایستاده پایا 16 یونیت عمق 60 آلفادارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل | طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن | فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتورعمودی قابل حرکت جلو و انتها | رک ، محفظه فیلتر کف ) با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ عکس محصولات پایا به تفکیک وجود ندارد و به زودی به سایت اضافه...
8,360,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
فلش مموری V221 اچ پی ظرفیت 64 گیگابایت USB Flash Drive HP V221 64GB | ابعاد : 4.57 × 12.29 × 24.25 میلی‌متر | وزن : 2.8 گرم | رابط :  USB 2.0 , USB 1.1 | ظرفیت حافظه : 64 گیگابایت | سرعت خواندن اطلاعات : 14 مگابایت بر ثانیه | سرعت نوشتن اطلاعات  : 4 مگابایت بر ثانیه | منبع تغذیه : پورت USB
1,085,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
رک 42 یوینت عمق 100 پی اس اچ (طرح HP)(باقابلیت نصب اکستنشن برای دسترسی به عمق 1200 میلیمتر و امکان نصب درب پشت بر روی اکستنشن)درب جلو مشبک با قفل طرح HPشش عدد پنل متحرک در طرفین دارای قفل سوییچی جهت دسترسی آسان به داخل رک
48,300,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
فلش مموری v170 اچ پی ظرفیت 32 گیگابایت HP drive v170 Flash Memory USB 2.0 - 32GB ظرفیت ‏:‏ 32 گیگابایت رابط USB 2.0 طراحی زیبا و شیک مقاوم در برابر ضربه و آب سازگاری با ویندوز ویستا به بالا
545,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
هارد اکسترنال 2 ترابایت 25m3  ترنسند |  مجهز به لاستیک بادوام و ضد شوک دور بدنه |  مجهز به دکمه لمسی پشتیبان‌گیری خودکار |  قابلیت مدیریت قدرت به صورت هوشمند |  بدون نیاز به آداپتور خارجی | تامین برق از طریق کابل USB | دارای چراغ ال ای دی نشان دهنده وضعیت
3,940,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
 خمير سيليکون ديپ کول Z3 مشخصات فني: درجه حرارت عملیاتى: بین منفی 50 درجه سانتی‌گراد تا 300 درجه سانتی‌گراد رسانائى گرمایى: بیشتر از 1.134 وات بر متر-کلوین امپدانس حرارتی: کمتر از 0.2019 درجه سانتی‌گراد-اینچ مربع بر وات چسبندگى: 73cps رنگ خاکستری
130,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
هارد اکسترنال 25H3 ترنسند 500 گیگابایت
2,200,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
هارد اکسترنال 4 ترابایت 25H3 ترنسند    بازگردانی فایل پشتیبان    همگام سازی هارد اکسترنال با کامپیوتر شخصی    رمز گذاری بر روی فایل ها و فشرده سازی    تبدیل هارد دیسک به قفل برای ورود به کامپیوتر شخصی
6,750,000 ریال
ناموجود
ناموجود
جدید
(1 امتیاز)
هارد اکسترنال 3 ترابایت 25H3 ترنسند    بازگردانی فایل پشتیبان    همگام سازی هارد اکسترنال با کامپیوتر شخصی    رمز گذاری بر روی فایل ها و فشرده سازی    تبدیل هارد دیسک به قفل برای ورود به کامپیوتر شخصی
5,750,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
کارتریج طرح فابریک 87A لیزری اچ پی  مدل پرینترهای سازگار: HP LaserJet Enterprise M527, M506, M501
380,000 ریال
ناموجود
ناموجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی FIFA 17FIFA بزرگترین و برترین بازی فوتبال در کنسول های بازی و سیستم های خانگی بوده و نامی آشنا برای گیمرهای حرفه ای و مبتدی است.
105,000 ریال 150,000 ریال -30%
موجود
جدید
(0 امتیاز)
بازی کامپیوتر Need For Speed The Run
80,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
 مودم قابل حمل 4G هوآوي مدل E5577 قابليت پشتيباني از SMS: دارد نوع اتصال: بي‌سيم رابط‌ها: شيار سيم کارت، شيار کارت حافظه MicroSD، اتصال بي‌سيم (Wi-Fi) صفحه نمايش: دارد
3,450,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
کابل VGA (تصویر) 20 متری فرانت | جهت انتقال تصویر | اتصال کامپیوتر  به مانیتور - LCD-LED  ویدئو پروژکشن
985,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
اکستندر/ افزایش HDMI برروی خطوط برق با تکنولوژی HDbitT با POE برند lenkeng مدل LKV383POE • افزایش طول سیگنال HDMI از طریق کابل شبکهCAT5/5e/6 • افزایش طول سیگنال HDMI  با رزولوشن 1080P تا فاصله 120 متر از منبع سیگنال • تامین پاور مورد نیاز برای Sender و Receiver از طریق کابل شبکه
5,500,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
کیف سی دی 136 عددی دارای کیفیت عالی از نظر بدنه های پلاستیکی که باعث می شود هنگام ورود و خروج سی دی بر روی بدنه آن خش نیافتد | رنگبندی نسبت به موجودی انبار ارسال می شود
240,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
اکستندر / افزایش HDMI برروی شبکه با تکنولوژی HDbitT با HDMI loop-out برند lenkeng مدل LKV383PRO"• دارای دکمه ریست بر روی هر دوی RX و TX• سازگار با کابل CAT5/5e/6• دارای یک خروجی HDMI Loop-out بر روی TX• امکان اتصال بصورت Point to Point
4,000,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
بازی lego avengers
80,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
بازی LEGO Pirates of the Caribbean
60,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
بازی کامپیوتری Ben 10 هجوم کیهانیکوین: او از چوب، آهن و سنگ نیرو می گیرد البته نه در همه جای بازی چوب، آهن و سنگ در جاهایی از بازی قرار دارند و کوین با زدن دکمه ای از آنها نیرو می گیرد. البته با گذشت زمان نیروی او کمتر می شود ولی دوباره با انرژی گرفتن شارژ می شود.
30,000 ریال
موجود
جدید
(0 امتیاز)
بازی Kung fu Panda با صدای گویندگان صدا و سیمادوبله به فارسی یک بازی فوق العاده در سبک اکشن/مبارزه ای است که شما را وارد دنیای پاندای کونگ فو کار می کند و صحنه های مبارزه پر زد و خوردی را پیش روی شما قرار می دهد. بسته بندی به صورت کارتنی می باشد
30,000 ریال
موجود
جدید
(6 امتیاز)
رایزر تبدیل PCIe 1X به 16X با رابط کابل USB 3.0 برند Riser مدل 006انتقال گرافیک به بیرون از کیسقابل استفاده برای اسلت های 1X, 4X, 8X, 16Xرنگ برد سبز می باشد
490,000 ریال
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی Deus Ex Mankind Divided سری بازی های Deus Ex از جمله بازی هایی است که طرفداران خاص خود را دارد. Deus Ex را می توان تلفیق سبک سایبر پانک با المان های مخفی کاری، شوتر و البته RPG دانست.
156,000 ریال 260,000 ریال -40%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی لبه آینه ها: کاتالیزور Mirror's Edge Catalyst نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته، شامل موسیقی اختصاصی بازی
126,000 ریال 210,000 ریال -40%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(0 امتیاز)
بازی ظهور تام رایدر Rise of The Tomb Raider نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادوییاتوران اختصاصی پیشرفته، شامل موسیقی اختصاصی بازی
126,000 ریال 210,000 ریال -40%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
 بازی جاست کاز Just Cause 3 نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته، شامل موسیقی اختصاصی بازی
180,000 ریال 360,000 ریال -50%
موجود
جدید
(1 امتیاز)
بازی طبقه کشتار Killing Floor 2اروپا زیر سایه سنگین نابودی قرار گرفته است. صدای پای مرگ از هر سو شنیده می شود. بیماری مهلک و مرگباری مردم را یک به یک از پای در آورده و آنها را به موجوداتی درنده خو و بی مغز تبدیل می کند.
100,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
بازی Rise & Shine برخیز و بدرخش عنوان Rise & Shine یک بازی اکشن پلتفرمر است که ترکیبی از آرکید شوتر، جهنمی از تیرهای خروشان و همچنین پازل پلتفرمر محسوب می‌شود تا باری دیگر بازیکنان را برای به آزمایش گذاشتن مهارت‌هایشان وارد یک ماجراجویی فوق‌العاده جهت نجات Gamearth کند.
60,000 ریال
موجود
جدید
(1 امتیاز)
بازی Spider Man Shattered Dimensions بازی SpiderMan Shattered Dimensions توسط شرکت مشهور Beenox بطور جذابی طراحی شده و انتشار آن توسط شرکت Activision انجام گرفته است.
80,000 ریال
موجود
جدید
فروش ویژه!
(0 امتیاز)
بازی Metal Gear Solid V The Phantom Pain بازی متال گیر سولید 5: درد شبح نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته، شامل موسیقی اختصاصی بازی
126,000 ریال 210,000 ریال -40%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی Battlefield 4 شما کنترل گروهبان رکر Recker))‌ را بر عهده می گیرید و به همراه سایر اعضای جوخه Tombstone از جمله گروهبان کیمبل گریوز (Kimble Graves) ملقب به آیریش (Irish) به نقاط مختلفی همچون آذربایجان و چین، برای انجام یک سری عملیات های چریکی اعزام می شوید.
180,000 ریال 360,000 ریال -50%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی Battlefield 1 نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادویی اتوران اختصاصی پیشرفته، شامل موسیقی اختصاصی بازی
150,000 ریال 250,000 ریال -40%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی Call of Duty 2 جنگ جهانی دوم همواره منبعی غنی از داستان سرایی های مختلف در عصر حاضر بوده است. داستان ها، فیلم ها و همچنین بازی های شاخصی دهه 40 میلادی را از نگاهی نو روایت کرده اند.
70,000 ریال 100,000 ریال -30%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی رزیدنت اویل Resident Evil 7  بازی اقامتگاه شیطان 7 یا Resident Evil VII رزیدنت اویل 7 که برای PC توسط شرکت Capcom منتشر شده است ، رزیدنت اویل 7 را این بار می توانید با گیم پلی اول شخص تجربه کنید! اقدامی که بی شک موافقین و مخالفین بسیاری خواهد داشت ، هرچند RE در نسخه هایی فرعی این کار را انجام داد و بسیار نیز مورد استقبال قرار گرفت
129,000 ریال 215,000 ریال -40%
موجود
جدید
فروش ویژه!
(1 امتیاز)
بازی ارواح تاریکی 3 Dark Souls III بازی روح تاریکی 3نصب آسان بدون نیاز به کرک، به همراه کد جادوییاتوران اختصاصی پیشرفته، شامل موسیقی اختصاصی بازی
111,000 ریال 185,000 ریال -40%
موجود
نمایش 1 - 52 از 2799 مورد