آخرین مطالب

BLUETOOTH HEADPHON

 • - میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 2.5 ساعت- درایو گوشی 30.7 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 20~22000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در هنگام پخش موسیقی11 ساعت

  1,820,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • - میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 2.5 ساعت- درایو گوشی 30.7 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 20~22000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در هنگام پخش موسیقی11 ساعت

  1,820,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • - میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 2.5 ساعت- درایو گوشی 30.7 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 20~22000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در هنگام پخش موسیقی11 ساعت

  1,820,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • - میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 2.5 ساعت- درایو گوشی 30.7 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 20~22000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در هنگام پخش موسیقی11 ساعت

  1,820,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  - وزن 143 گرم- میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 3 ساعت- درایو گوشی 30.5 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 20~20000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در حالت پخش17 ساعت

  2,310,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • - وزن 143 گرم- میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 3 ساعت- درایو گوشی 30.5 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 20~20000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در حالت پخش17 ساعت

  2,310,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • - وزن 143 گرم- میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 3 ساعت- درایو گوشی 30.5 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 20~20000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در حالت پخش17 ساعت

  2,310,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  - وزن 143 گرم- میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 3 ساعت- درایو گوشی 30.5 میلی متر- زمان نگهداری شارژ 17 ساعت- فرکانس پاسخگویی 20~20000 هرتز

  2,310,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  - وزن 145 گرم- میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 3 ساعت- دارای کلید تنظیم اکولایزر- درایو گوشی 30.5 میلی متر- زمان نگهداری شارژ 17 ساعت- فرکانس پاسخگویی 20~20000 هرتز

  3,690,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  - وزن 195 گرم- میکروفن قوی- امپدانس 30 OHM- طول پاسخگویی 10 متر- زمان شارژ شدن 3 ساعت- داراری کلید تنظیم اکولایزر- درایو گوشی 40 میلی متر- فرکانس پاسخگویی 8~25000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در هنگام پخش موسیقی27 ساعت- این محصول به سه صورت متصل میگردد (سیم و بلوتوث و NFC)

  4,730,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • - ورژن 4.1- میکروفن قوی- حساسیت 100 DB- طول پاسخگویی 8 متر- درایو گوشی 9.0 میلی متر- زمان شارژ شدن 2.5 ساعت- فرکانس پاسخگویی 20~20000 هرتز- زمان نگهداری شارژ در هنگام پخش موسیقی 5 ساعت

  2,090,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود