کیت نصب سیستم کنفراس Rally لاجیتک

کد کالا : 17170

ضمانت مروارید اسپیرو

  • براکت اسپیکر: ازتفاع 36، عرض 266 و عمق 8 میلیمتری
  • براکت دوربین: ارتفاع 63، عرض 109 و عمق 166 میلیمتری
  • براکت Table Hub: ارتفاع 12، عرض 164 و عمق 115 میلیمتری
  • براکت Display Hub: ارتفاع 12، عر1 164 و عمق 115 میلیمتری
  • نگهدارنده کابل: ارتفاع: 23، عر1 164 و عمق 38 میلیمتر

اتمام موجودی

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

محصولات مشابه