اسپلیتر / سوئیچ / ماتریکس تصویری

اسپلیتر تصویر دستگاهی است که پورت ورودی خود را همزمان بر روی دو یا چند نمایشگر انتقال می دهد.

سوئیچ ها برعکس اسپلیتر می توانند چندین ورودی از دستگاه های مختلف داشته باشند و بسته به نیاز کاربر در هر زمان تصویر یکی از ورودی ها را بر روی نمایشگر انداخت.

ماتریکس ها ترکیبی از اسپلیتر و سوئیچ می باشند.

اسپلیتر / سوئیچ / ماتریکس تصویری

اسپلیتر تصویر دستگاهی است که پورت ورودی خود را همزمان بر روی دو یا چند نمایشگر انتقال می دهد.

سوئیچ ها برعکس اسپلیتر می توانند چندین ورودی از دستگاه های مختلف داشته باشند و بسته به نیاز کاربر در هر زمان تصویر یکی از ورودی ها را بر روی نمایشگر انداخت.

ماتریکس ها ترکیبی از اسپلیتر و سوئیچ می باشند.

بیشتر

اسپلیتر / سوئیچ / ماتریکس تصویری 

زیرشاخه ها

  • اسپلیتر و سوئیچ

    اسپلیتر / سوئیچ کامپیوتر

    قیمت فروش و مشخصات انواع اسپلیتر | انواع اسپلیتر HDMI , سوئیچ پرینتر اتوماتیک ,سوئیچ پرینتر دستی ,سوئیچ HDMI

  • ماتریکس HDMI

    ماتریکس HDMI

    فروش آنلاین  انواع HDMI Matrix Switch با قیمت مناسب