لیست محصولات : faratech

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • خرید محصول
  Faratech USB Cable 2.0 Printer Cable - 5M

  متراژ : 5مترورژن : version 2.0

  ناموجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech USB Cable 2.0 Printer Cable - 3M

  متراژ : 3مترورژن : version 2.0

  ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech USB Cable 2.0 Printer Cable - 1.5M

  متراژ : 1.5مترورژن : version 2.0

  ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-1.4 - 20M

  متراژ: 20متر ورژن: Ver1.4 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: Gold Plated 19 Pin مجهز به تکنولوژی کانال برگشت صدا جنس بدنه کابل: PVC پوشیده شده با الیاف نسوزدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-1.4 - 15M

  متراژ: 15متر ورژن: Version1.4 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: Gold Plated 19 Pin مجهز به تکنولوژی کانال برگشت صدا جنس بدنه کابل: PVC پوشیده شده با الیاف نسوزدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-1.4 - 10M

  متراژ: 10متر ورژن: Version1.4 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: Gold Plated 19 Pin مجهز به تکنولوژی کانال برگشت صدا جنس بدنه کابل: PVC پوشیده شده با الیاف نسوزدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-1.4 - 5M

  متراژ: 5 متر ورژن: Ver1.4 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: Gold Plated 19 Pin مجهز به تکنولوژی کانال برگشت صدا جنس بدنه کابل: PVC پوشیده شده با الیاف نسوزدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-1.4 - 3M

  متراژ: 3 متر ورژن: Ver1.4 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: Gold Plated 19 Pin مجهز به تکنولوژی کانال برگشت صدا جنس بدنه کابل: PVC پوشیده شده با الیاف نسوزدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-1.4 - 1.5M

  متراژ: 1.5 متر ورژن: version1.4 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: gold plated 19 pin مجهز به تکنولوژی کانال برگشت صدا جنس بدنه کابل: Pvc پوشیده شده با الیاف نسوزدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-2.0 - 20M

  متراژ: 20 متر ورژن: Version 2.0 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: Gold Plated 19 pin جنس بدنه کابل: PVC Round Type مشخصات: 4k - Version 2.0 - ARC - 2160 - 23Gbpsدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-2.0 - 15M

  متراژ: 15 متر ورژن: Ver 2.0 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: Gold Plated 19 Pin جنس بدنه کابل: PVC Round Type مشخصات: 4k, Version 2.0, ARC, 2160, 23Gbpsدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول
  Faratech HDMI Cable V-2.0 - 10M

  متراژ: 10 متر ورژن: version 2.0 تعداد رشته های داخلی: 1+19 سوکت ها: gold plated 19 pin جنس بدنه کابل: PVC Round type مشخصات: 4k - Version 2.0 - ARC - 2160 - 23Gbpsدسته بندی: کابل HDMI

  ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف